opóźniony lot

Co to jest ACMI?

ACMI to skrót angielskich słów Aircraft, Crew, Maintenance, Insurance oznaczający leasing samolotu wraz z załogą, usługą utrzymania oraz ubezpieczeniem. Leasingodawca (właściciel samolotu) zobowiązuje się do podstawienia samolotu i zapewnienia jego kompletnej obsługi na rzecz leasingobiorcy (linia lotnicza). Leasingobiorca musi jednak samodzielnie zapewnić paliwo, rozliczyć opłaty lotniskowe, podatki, itp.

Inną nazwą dla leasingu w modelu ACMI jest “wet lease”.

Kiedy korzysta się z ACMI?

ACMI jest bardzo elastyczną formą zapewniania podaży usług przez linie lotnicze. Przewoźnicy stosują taki model leasingu, aby zapewnić:

  • obsługę tras podczas zwiększonego popytu sezonowego,
  • sprawne rozpoczęcie obsługi nowych tras i sprawdzenie ich potencjału biznesowego,
  • płynność obsługi siatki połączeń w przypadku wyłączenia części floty z użytkowania w związku z ich poważnymi przeglądami lub uziemieniem.

Przykład: Współpraca PLL LOT z GetJet i Go2Sky w trakcie uziemienia Boeingów 737 MAX 8.

Leasingodawcy

Świadczeniem usług leasingu samolotów zajmują się zarówno wielkie globalne firmy, jak i małe lokalne przedsiębiorstwa. Do największych graczy na świecie w tej specyficznej branży zalicza się  AerCap i GECAS, które zarządzają flotami ponad 1000 maszyn! Dla porównania pamiętajmy, że PLL LOT zarządza flotą około 80 samolotów, a Ryanair, gigant europejskich przewozów pasażerskich, zarządza flotą około 440 samolotów.

Leasingiem samolotów często zajmują się spółki wielkich funduszy inwestycyjnych i innych grup finansowych. Istnieją jednak znacznie mniejsze firmy, które posiadają flotę kilku samolotów wynajmowanych często do celów czarterowych czy ad-hocowych lotów. Takimi liniami są Get Jet, Go2Sky czy AirExplore.

Leasingobiorcy

Model wet-lease daje ogromną elastyczność działania liniom lotniczym i równocześnie do pewnego stopnia bezpieczeństwo finansowe, dlatego chętnie korzystają one z tej formy podnajmowania samolotów. Potencjalnie najwięcej korzyści z tego modelu mogą odnieść średnie i małe linie lotnicze, które nie dysponując ogromnymi flotami mogą czasami miewać np. w przypadku awarii maszyn problemy z obsługą pełnej siatki swoich połączeń. Wówczas ACMI jest zbawiennym rozwiązaniem, które może nie zapewnia idealnej rentowności, ale pozwala utrzymać odpowiednią jakość obsługi pasażerów i wywiązać się ze zobowiązań.

Odszkodowanie za opóźniony lot samolotem leasingowanym

Od kogo domagać się odszkodowania za opóźniony lot w przypadku podróży samolotem leasingowanym? Przepisy mówią jednoznacznie, że odpowiedzialność za właściwy transport pasażerów ponosi operator lotu. Jeśli np. Lufthansa sprzedaje bilety, organizuje lot i zobowiązuje się dostarczyć pasażera z miejsca A do miejsca B, to ona będzie podmiotem do ubiegania się o potencjalne odszkodowanie, a nie firma, od której wypożyczyła samolot.

 

aktualizacja: 28.06.2019

Strona
główna
Wypełnij
zgłoszenie
Poinformuj
znajomych