load factor - fotele

Co to jest współczynnik wypełnienia “load factor”?

Współczynnik wypełnienia “load factor” (lub PLF – passenger load factor) jest wskaźnikiem wyjaśniającym jaka część miejsc dostępnych w samolotach (lub szerzej w usługach transportowych) została sprzedana i wypełniona pasażerami.

Współczynnik wypełnienia – istotny parametr biznesowy

Wysoki współczynnik wypełnienia wskazuje, że linia lotnicza ma pełne samoloty z większością miejsc zajętych przez pasażerów.

Linie lotnicze mają wysokie koszty związane z każdym lotem. Samolot musi mieć pilotów oraz personel pokładowy i musi być przygotowany do lotu z wystarczającą ilością paliwa. Dodatkowe koszty to catering czy opłaty lotniskowe. Jeśli tylko połowa miejsc w samolocie jest zajęta, linia lotnicza może nie osiągnąć przychodów, które pokryją koszty obsługi lotu.

Współczynnik wypełnienia “load factor” może pomóc zrozumieć, w jaki sposób linia lotnicza pokrywa wydatki i generuje zysk. Niski współczynnik wypełnienia może być powodem do niepokoju i może wskazywać na nierentowną linię lotniczą.

“Break-even load factor”

Progowy współczynnik wypełnienia wskazuje jaki procent miejsc w samolotach dana linia lotnicza musi osiągnąć, aby nie generować strat na danej trasie lub w skali całego biznesu. Przy politykach cenowych zakładających wiele zmiennych i promocji jest on oczywiście trudny do konkretnego ustalenia. Wiedza o nim pozwala jednak na dynamiczne zarządzanie przedsiębiorstwem lotniczym i reagowanie w przypadku ryzyka poniesienia strat.

Linie budżetowe, jak Ryanair czy Wizzair, sprzedają bilety w niskich cenach maksymalizując “load factor”. Linie regularne (Lufthansa, LOT, KLM) mają wyższe ceny biletów, ale muszą zaoferować więcej korzyści dodatkowych dla pasażerów (catering, lounge, przyjaźniejsza polityka bagażowa, itp.).

“Load factor” – dane ze świata

Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych IATA zbiera dane o współczynnikach wypełnień od linii lotniczych, agreguje je i publikuje. Dzięki temu branża przewozowa uzyskuje benchmarki i istotne informacje o stanie branży na poszczególnych rynkach.

I tak dla przykładu w październiku 2019 roku IATA podała, że średnio na świecie “load factor” wyniósł 81%, a na poszczególnych rynkach kształtował się on zgodnie z poniższą tabelą (za Statista.com):

RegionLoad factor (Oct’19)
Azja i Pacyfik79,6%
Europa85,7%
Bliski Wschód73,5%
Ameryka Północna82,1%
Ameryka Łacińska81,4%
Afryka69%

autor: redakcja, aktualizacja: 12.12.2019

Strona
główna
Wypełnij
zgłoszenie
Poinformuj
znajomych