opóźniony lot

Co to są nadzwyczajne okoliczności?

Główną przyczyną odmawiania wypłaty odszkodowania za odwołany lub opóźniony lot jest zasłanianie się przez przewoźników okolicznościami nadzwyczajnymi lub siłą wyższą. Czym jednak są nadzwyczajne okoliczności i kiedy rzeczywiście rekompensata za odwołany lot może nie mieć miejsca? Wyjątkowe okoliczności niezależne od przewoźnika muszą być niemożliwe do uniknięcia, mimo podjęcia wszelkich możliwych starań.

— Problemy z lotem? Zgłoś się do nas. —

 

Zgodnie z prawem unijnym nadzwyczajne okoliczności to:

  • warunki pogodowe uniemożliwiające dany lot,
  • zagrożenia bezpieczeństwa (w tym destabilizacja polityczna),
  • zamknięcie przestrzeni powietrznej,
  • strajki pracowników niezatrudnionych przez przewoźnika,
  • usterki techniczne spowodowane siłą wyższą, całkowicie niezależną od przewoźnika.

Jakie przyczyny odwołania lotu to nie są nadzwyczajne okoliczności?

Odszkodowanie za odwołany lot przysługuje wtedy, gdy przyczyną odwołania jest wydarzenie, któremu linia lotnicza mogła zapobiec. Są to na przykład:

  • usterka techniczna samolotu (problemy techniczne powinny być wykryte przez obsługę naziemną, na co ma wpływ linia lotnicza),
  • zderzenie samolotu z ruchomymi schodami bądź innym obiektem znajdującym się na płycie lotniska,
  • strajki pracowników danej linii lotniczej (w zależności od interpretacji sądu).

Warto pamiętać, że nawet jeśli lot został odwołany lub opóźniony ze względu na zaistnienie nadzwyczajnych okoliczności, to i tak pasażerowi należy się prawo do zwrotu poniesionych kosztów zakupu biletu (w całości, wraz z podatkami i opłatami transakcyjnymi). Pasażer może również ubiegać się o zmianę planu podróży na jak najbliższy dogodny dla niego czas. Przewoźnik musi także zapewnić poszkodowanym opiekę, w tym pokryć koszty wyżywienia, dojazdu czy noclegu.

aktualizacja: 15.10.2019

Strona
główna
Wypełnij
zgłoszenie
Poinformuj
znajomych