odwołany lot

Odwołany lot – odszkodowania wg rozporządzenia UE

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (261/2004), pasażerom, których loty zostały odwołane, przysługuje wiele praw, w tym zwrot pełnego kosztu biletu lub zmiana planu podróży na inny alternatywny lot w najwcześniejszym możliwym terminie dogodnym dla pasażera oraz oczywiście pieniężne odszkodowanie za odwołany lot.

Przeczytaj kompleksowy poradnik o odszkodowaniach za odwołane loty. Zapraszamy >>>

Kiedy lot można uznać za odwołany?

Zanim jednak pasażer zdecyduje się na którąkolwiek opcję dochodzenia swoich praw, należy dowiedzieć się, czym dokładnie jest odwołanie lotu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami lot może zostać uznany za odwołany, jeśli:

 • lot się nie odbył,
 • pierwotny rozkład lotu został zmieniony i pasażer musiał zostać przeniesiony na inny lot,
 • samolot wystartował, ale z różnych przyczyn zawrócił do portu odlotu, a pasażer został przeniesiony na inny lot,
 • pasażer wylądował w innym porcie lotniczym, niż wskazany na jego bilecie (chyba, że wcześniej pasażer zaakceptował w formie pisemnej zmianę planu podróży lub kiedy port lotniczy przylotu i pierwotnego miejsca docelowego obsługują loty do tego samego miasta lub regionu, wtedy lot traktowany jest jako opóźniony).

Kiedy przysługuje odszkodowanie za odwołany lot

Odszkodowanie za odwołany lot przysługuje pasażerowi, jeżeli został on poinformowany o odwołaniu nie krócej niż 14 dni przed planowanym czasem odlotu. Linie lotnicze mają obowiązek wykazania, że poinformowały osobę poszkodowaną osobiście o odwołaniu lotu, oraz podania daty, kiedy to zrobiły. Istnieje wiele wyjątków od tej reguły.

Odszkodowanie nie przysługuje pasażerom jeśli:

 • pasażerowie zostali poinformowani o odwołaniu lotu od 2 tygodni do 7 dni przed planowanym czasem odlotu i równocześnie zaproponowano im zmianę planu podróży umożliwiającą im wylot nie wcześniej niż 2 godziny przed planowanym i przylot do miejsca docelowego nie później niż 4 godziny po planowanym,
 • pasażerowie zostali poinformowani o odwołaniu lotu w okresie krótszym niż 7 dni przed planowanym czasem odlotu i równocześnie zaproponowano im zmianę planu podróży umożliwiającą im wylot nie wcześniej niż 1 godzinę przed planowanym i przylot do miejsca docelowego nie później niż 2 godziny po planowanym,
 • wystąpiły tzw. nadzwyczajne okoliczności bądź siła wyższa.

Linia lotnicza może zmniejszyć odszkodowanie aż o 50% w przypadku, gdy zaoferowano pasażerowi lot alternatywny, którego czas przylotu nie przekracza planowego czasu przylotu pierwotnie zarezerwowanego o:

 • 2 godziny w przypadku lotów o długości do 1500 km,
 • 3 godziny  w przypadku lotów na dystansie 1500-3500 km,
 • 4 godziny dla lotów o długości większej niż 3500 km.

Wysokość odszkodowania za odwołany lot

Wysokość odszkodowania za odwołany lot należnego pasażerowi zależy od odległości, jaka miała zostać pokonana w trakcie lotu. Pasażer może otrzymać:

 • odszkodowanie w wysokości 250 euro, jeśli długość lotu wynosi do 1500 km,
 • odszkodowanie w wysokości 400 euro, jeśli długość lotu wynosi od 1500 km do 3500 km,
 • odszkodowanie w wysokości 600 euro, jeśli długość lotu wynosi ponad 3500 km.

aktualizacja: 16.01.2019

Strona
główna
Wypełnij
zgłoszenie
Poinformuj
znajomych