opóźniony lot

Opóźniony lot – odszkodowania wg rozporządzenia UE

Warto pamiętać, że odszkodowanie za opóźniony lot przysługuje w każdej sytuacji, która nie wynika z winy pasażera. W przypadku, gdy z winy linii lotniczej pasażer dotrze na miejsce przeznaczenia z co najmniej trzygodzinnym opóźnieniem, ma on prawo do ubiegania się o odszkodowanie. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (261/2004) ma zastosowanie tylko do przestrzeni powietrznej UE i obowiązuje na wszystkie loty z lotnisk UE. W przypadku lotów z krajów niemieszczących się w tym zakresie, obowiązuje Konwencja Montrealska, która przewiduje uzyskanie odszkodowania tylko w przypadku, gdy opóźnienie spowoduje utratę opłaconej i nie podlegającej zwrotowi rezerwacji.

Więcej informacji znajdziesz w naszym poradniku . Zapraszamy >>>

Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie za opóźniony lot?

O odszkodowanie za opóźniony lot można się ubiegać wtedy, kiedy dokonana została odprawa. Dlatego bardzo ważne jest posiadanie karty pokładowej, biletu i potwierdzenia rezerwacji. Nawet jeśli pasażer wie, że jego lot się opóźni, musi się odprawić tak, jak to robił zazwyczaj.

Kwestia winy za opóźnienie loty potrafi być dyskusyjna. Odszkodowanie przysługuje tylko wtedy, gdy zawini przewoźnik. Linie lotnicze lubią się jednak zasłaniać niespodziewanymi okolicznościami, dlatego warto znać swoje prawa.

Jeśli lot się opóźni, pasażer powinien koniecznie zachować wszelkie paragony za koszty, które musiał ponieść z powodu opóźnienia (posiłki, przewozy, noclegi). Dzięki temu będzie mógł ubiegać się o pełny zwrot poniesionych wydatków. Przydatne będą również dane dotyczące miejsca wylotu, miejsca docelowego, daty podróży, numeru rezerwacji i nazwy linii lotniczej. Koniecznie należy przechować także wszelkie informacje od linii lotniczej dotyczące powodu opóźnienia lotu. Najlepiej w formie pisemnej, ale mogą to być też nagrania czy własne zapiski. W ten sposób łatwiej będzie udowodnić faktyczną przyczynę opóźnienia lotu.

Wysokość odszkodowania za opóźniony lot

Wysokość należnego pasażerowi odszkodowania za opóźniony lot zależy od odległości, jaka miała zostać pokonana w trakcie lotu oraz czasu trwania samego opóźnienia. Odszkodowanie należy się już od 3 godzin opóźnienia. Jeśli spełniony jest ten warunek, pasażer może otrzymać:

  • odszkodowanie w wysokości 250 euro, jeśli długość lotu wynosi do 1500 km,
  • odszkodowanie w wysokości 400 euro, jeśli długość lotu wynosi od 1500 km do 3500 km,
  • odszkodowanie w wysokości 600 euro, jeśli długość lotu wynosi ponad 3500 km.

Dodatkowo jeśli pasażer nie będzie w stanie pojawić się na czas na lotnisku ze względu na opóźnienie poprzedniego lotu, a obydwa loty są częścią tej samej rezerwacji, przewoźnik musi zaproponować pasażerom trzy możliwości:

  • zwrot pieniędzy za bilet i bilet powrotny do miejsca, z którego wyruszył pierwszy lot, w najszybszym możliwym terminie,
  • zmianę planu podróży pasażera w taki sposób, by umożliwić jak najszybsze przetransportowanie do miejsca przeznaczenia,
  • zmianę planu podróży pasażera, tak by umożliwić przetransportowanie do miejsca przeznaczenia w wybranym przez niego późniejszym terminie na takich samych warunkach, o ile w samolocie będą wolne miejsca.

aktualizacja: 16.01.2019

Strona
główna
Wypełnij
zgłoszenie
Poinformuj
znajomych